Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

27 Σεπτεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Αποφάσεις Δημάρχου

Αποφ 2089/2016 – Πρόσληψη προσωπικού για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση αναγκών Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Επισυνάπτεται το αναρτημένο με αρ. ΑΔΑ αρχείο με την Απόφαση Δημάρχου.                               

Περισσότερα »

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο