Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

24 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακες Αποφάσεων ΔΣ ΔΚ Πεντέλης

3ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 3ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ     ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΑΡ. ΑΠ   ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ    ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΠΕΡΙΒΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

Περισσότερα »
Μετάβαση στο περιεχόμενο