Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

2 Οκτωβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακες Αποφάσεων ΔΣ ΔΚ Πεντέλης

5ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 5ης   ΤΑΚΤΙΚΗΣ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ    ΤΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ    ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ   ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΘΕΜΑ  Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1ο  Θέμα Τρέχοντα θέματα Δ.Κ. Πεντέλης 4 /

Περισσότερα »

3ος πίνακας αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 3ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ         ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΘΕΜΑ Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1ο  Θέμα   Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.

Περισσότερα »
Μετάβαση στο περιεχόμενο