Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Προσκλήσεις συνεδριάσεων

Αναβολή και επανάληψη συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου – Πρόσκληση 4ης ειδικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2022

Αναβολή και επανάληψη συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Την 31η του μηνός Ιανουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 4/2022

Περισσότερα »
Μετάβαση στο περιεχόμενο