Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Προσκλήσεις συνεδριάσεων

Πρόσκληση στην 1η ειδική τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. 2022 για την εκλογή των μελών προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής

Την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:00, σύμφωνα με την Πρόσκληση Δ.Σ. 1/2022.

Περισσότερα »
Μετάβαση στο περιεχόμενο