Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Με δύο νέα υπερσύγχρονα απορριμματοφόρα ενισχύεται ο Δήμος Πεντέλης

Συνολικά έξι απορριμματοφόρα με ενσωματωμένο σύστημα πλύσης κάδων, θα αποκτηθούν το 2021 χωρίς επιβάρυνση του προϋπολογισμού

Δήμητρα Κεχαγιά: Αξιοποιούμε όλες τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που έχουμε για να προσφέρουμε καλύτερη καθαριότητα στους πολίτες

Η Δημοτική Αρχή της Δήμητρας Κεχαγιά, έθεσε από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων της ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την σοβαρότερη μέχρι σήμερα ενίσχυση του Δήμου Πεντέλης με απορριμματοφόρα οχήματα. Οι ενέργειες της δημοτικής αρχής οδηγούν σε απόκτηση εντός του 2021, έξι νέων απορριμματοφόρων που όλα περιέχουν και σύστημα πλύσης κάδων, που χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Εντός των επόμενων εβδομάδων παραλαμβάνεται ένα νέο όχημα αποκομιδής αποβλήτων που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
  • Εντός των επομένων ημερών υπογράφεται η σύμβαση με τον ανάδοχο για την προμήθεια του εξοπλισμού των βιοαποβλήτων, στην οποία προβλέπονται τρία νέα απορριμματοφόρα για αποκομιδή βιοαποβλήτων. Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί στο Δήμο Πεντέλης το Φθινόπωρο.
  • Υπογράφτηκε η σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής, για την ενίσχυση του Δήμου με δύο νέα απορριμματοφόρα και με δύο αναρροφητικά σάρωθρα πεζού χειριστή. Ακολουθεί η δημοπράτηση τις επόμενες μέρες και στόχος είναι τέλος του έτους και τα δύο αυτά οχήματα να έχουν παραδοθεί στο Δήμο Πεντέλης.

Η προμήθεια των απορριμματοφόρων κρίνεται απαραίτητη για να αντικατασταθούν απορριμματοφόρα παλαιάς τεχνολογίας που πλέον παρουσιάζουν συχνές, αλλεπάλληλες και δαπανηρές βλάβες.

Η Δήμαρχος Πεντέλης Δήμητρα Κεχαγιά μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο Πατούλη, δήλωσε:

«Παραμένουμε αταλάντευτα προσηλωμένοι στο στρατηγικό στόχο που έχουμε θέσει για την πλήρη και αποτελεσματική καθαριότητα του Δήμου μας.  Θέλουμε να δώσουμε στους εργαζομένους του Δήμου μας σύγχρονα μέσα που θα τους διευκολύνουν και θα αυξήσουν το τελικό αποτέλεσμα της καθαριότητας της πόλης, προς όφελος των δημοτών μας.

Η καθαριότητα στην πόλη έχει βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με ότι παραλάβαμε. Όμως υπάρχουν πολλά ακόμα περιθώρια βελτίωσης, ώστε να φτάσει στα επίπεδα που θέλουμε. Ο νέος εξοπλισμός του Δήμου θα μας βοηθήσει να πετύχουμε το επίπεδο που θέλουμε εντός του 2021, μαζί με τη συνεργασία των ιδιωτικών συνεργείων που βοηθούν σημαντικά την προσπάθειά μας για μια πόλη καθαρή και τακτοποιημένη.

Ευχαριστώ ιδιαίτερα το Γιώργο Πατούλη για την άριστη συνεργασία που έχουμε μέχρι σήμερα και για την πολύ σημαντική βοήθειά του στην τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης που υπήρχε από τις προηγούμενες αρχές της περιφέρειας και του Δήμου, ώστε ο εξοπλισμός που τελικά θα λάβει ο Δήμος μας, να καλύπτει καλύτερα τις πραγματικές του ανάγκες».

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο