«Η Εμπειρία της Ανθεκτικότητας» – 4η ψηφιακή ομιλία του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Δήμου Πεντέλης

«Η Εμπειρία της Ανθεκτικότητας» Φόρμα δήλωσης συμμετοχής στην Ομιλία