Σχέδιο Αντιμετώπισης Αναγκών Χιονοπτώσεων και Παγετού ΒΟΡΕΑΣ

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού “ΒΟΡΕΑΣ”

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Χειμερινή Συντήρηση Οδικού Δικτύου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B – Αρμοδιότητες Λειτουργίας και Συντήρησης Οδικού Δικτύου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – Χαρτογραφικό Υλικό

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – Μνημόνιο Ενεργειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – Εθελοντικές Οργανώσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ – Μητρώο Εργοληπτών για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ – Πληρωμή Δαπανών στο Πλαίσιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η – Στοιχεία επικοινωνίας Ξενοδοχείων και Λοιπών Καταλυμάτων εντός χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Πεντέλης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ – Αναλυτική Κατάσταση Οικισμών του Δήμου Πεντέλης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι– Τηλεφωνικός Κατάλογος Φορέων και Υπηρεσιών σε επίπεδο Δήμου Πεντέλης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ – Πίνακας Οχημάτων Πολιτικής Προστασίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ – Πίνακας αποδεκτών

 

Χάρτες