Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Σχέδιο Αντιμετώπισης Αναγκών Χιονοπτώσεων και Παγετού ΒΟΡΕΑΣ

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού “ΒΟΡΕΑΣ”

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Χειμερινή Συντήρηση Οδικού Δικτύου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B – Αρμοδιότητες Λειτουργίας και Συντήρησης Οδικού Δικτύου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – Χαρτογραφικό Υλικό

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – Μνημόνιο Ενεργειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – Εθελοντικές Οργανώσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ – Μητρώο Εργοληπτών για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ – Πληρωμή Δαπανών στο Πλαίσιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η – Στοιχεία επικοινωνίας Ξενοδοχείων και Λοιπών Καταλυμάτων εντός χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Πεντέλης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ – Αναλυτική Κατάσταση Οικισμών του Δήμου Πεντέλης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι– Τηλεφωνικός Κατάλογος Φορέων και Υπηρεσιών σε επίπεδο Δήμου Πεντέλης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ – Πίνακας Οχημάτων Πολιτικής Προστασίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ – Πίνακας αποδεκτών

 

Χάρτες

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο