Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

22 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δημοτική Επιτροπή Ισότητας

Το Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη της Ισότητας των Φύλων ορίζει τις προτεραιότητες, τις ενέργειες και τα μέσα που αναλαμβάνει ο Δήμος Πεντέλης για την περίοδο 2022-2027, προωθώντας, με αυτό τον τρόπο, την επίτευξη της ισότητας. Οι δεσμεύσεις που εμπεριέχονται στην Ευρωπαϊκή Χάρτα και συγκεκριμενοποιούνται στο παρόν Σχέδιο Δράσης, στοχεύουν στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των πόρων για την προώθηση της ισότητας προς όφελος πάντα όλων των πολιτών.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Ισότητας των Φύλων για το 2020, η Ελλάδα καταλαμβάνει τη τελευταία θέση στην κατάταξη ανάμεσα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με το κατά πόσο τα κράτη μέλη συγκλίνουν ή απέχουν από την επίτευξη του στόχου για την ισότητα των φύλων, με βαθμολογία 52,20%. Στηριζόμενοι στα στατιστικά δεδομένα που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, η Ευρωπαϊκή Ένωση απέχει περίπου 60 χρόνια μακριά από την επίτευξη της ολικής ισότητας των φύλων, εάν παραμείνει ο ίδιος βαθμός προόδου.

Ο Δήμος Πεντέλης αναγνωρίζει το σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην αναπτυξιακή στρατηγική του τόπου. Σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα «οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις» και επίσης «δεν αποτελεί διάκριση λόγω φύλου η λήψη θετικών μέτρων για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών».

Μέλη της Επιτροπής
  • Πρόεδρος η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας Μητροπούλου Γεωργία με αναπληρωτή τον Μακρή Λουκά Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο σε θέματα αθλητισμού.
  • Η Δημοτική σύμβουλος Γκρέτσα Ελένη, με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο Τόλιο Νικόλαο.
  • Η προϊσταμένη του τμήματος διαχείρισης Κέντρου κοινότητας και δομών παροχής βασικών αγαθών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης  Ζαμάνου Μαρία με αναπληρώτρια την προϊσταμένη του τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας  Καριπίδου Μαρία, Κοινωνική Λειτουργό
  • Η Φετάνη Ευαγγελία ως εκπρόσωπος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας με αναπληρώτρια την Φετάνη Δάφνη
  • Ο  Μαδάκης Νικόλαος, γενικός Γραμματέας του Αθλητικού Συλλόγου Μελισσίων ως μέλος
  • Η Καλλιόπη Θεοφιλίδου-Δημητράκη πρόεδρος της Ένωσης Μικρασιατών Μελισσίων, ως μέλος με αναπληρώτρια την Γενική Γραμματέα κ. Μαρία Αραμπάνου.
  • Η Αμπατζή Ελένη, ως εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου,
  • Η Λυμπεράκη Αιμιλία, ως εμπειρογνώμονας
Αρμοδιότητες της ΔΕΠΙΣ

Σε κάθε δήμο συνιστάται Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, η οποία είναι συμβουλευτικό, προς το δημοτικό συμβούλιο, όργανο με τις εξής αρμοδιότητες:
            α) σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο.

           διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του δήμου, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής,
            γ) συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του δήμου και με δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο,
            δ) συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

            Ενδεικτικά, όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του ν.4604/2019, η δημοτική επιτροπή ισότητας αναλαμβάνει την συνδιοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, ημερίδων/συνεδρίων, επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων σε θέματα κακοποίησης/πρόληψης της βίας, υγείας, γυναικείας απασχόλησης και πολιτικών ίσων ευκαιριών, ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης συνεργασία με τις γυναίκες καλλιτέχνιδες των δήμων και των περιφερειών σε συνεργασία με την Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση και με τις μονάδες υγείας για ενημερωτικές εκδηλώσεις που θα απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες των δήμων, κλπ.

 

Σχέδιο Δράσης για την ένταξη της ισότητας των Φύλων στο Δήμο Πεντέλης
Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας ΔΕΠΙΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο