Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

8 Δεκεμβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Διαγωνισμός για την παροχή Υπηρεσίας “Πρόγραμμα Υλοποίησης Διανοητικής και Σωματικής Ενδυνάμωσης”

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο  Οδός Καλαμβόκη 2α-Μελίσσια την 24η Ιουλίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Σύμφωνα με:

Απόφαση ΟΕ 107/2020

Μελέτη για Διανοητική Και Σωματική Ενδυνάμωση

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Άνοια

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για Άνοια

Περίληψη Διαγωνισμού για Άνοια

ΤΕΥΔ Έντυπο για Άνοια

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο