Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Διαγωνισμός για το έργο: “Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, έτους 2020”

Σύμφωνα με τη σχετική ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ, δείτε εδώ τα : Έγγραφα για τα Έργα Αποχέτευσης 2020

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο