Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

6 Οκτωβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων – μηχανημάτων και επισκευή συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων»

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο