Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

6 Οκτωβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Σχέδιο φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο