Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

6 Οκτωβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Διαπραγμάτευση μέσω ΕΣΗΔΗΣ προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο