Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

30 Σεπτεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων για τις υπηρεσίες του Δήμου Πεντέλης

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 23/07/2020 και ώρα 08:00πμ

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 17/08/2020 και ώρα 08:00πμ

Σύμφωνα με τα ακόλουθα έγγραφα:

ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/2020 OE

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11867 ΤΡΟΦΙΜΩΝ

2020-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 11867 3510

ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

espd ΕΝΤΥΠΟ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο