Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων για τις υπηρεσίες του Δήμου Πεντέλης

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 23/07/2020 και ώρα 08:00πμ

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 17/08/2020 και ώρα 08:00πμ

Σύμφωνα με τα ακόλουθα έγγραφα:

ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/2020 OE

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11867 ΤΡΟΦΙΜΩΝ

2020-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 11867 3510

ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

espd ΕΝΤΥΠΟ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο