Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Προκήρυξη Ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο