Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

26 Ιανουαρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Προκήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Πλαστικών Κάδων Απορριμμάτων και Ημιυπόγειων Κάδων Πολυετής Σύμβαση

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο