Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Προκήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με θέμα «Υπηρεσίες πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου»

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο