Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

26 Ιανουαρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Προκήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με θέμα «Υπηρεσίες πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου»

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο