Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

7 Οκτωβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Προκήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Υπηρεσία για την οργάνωση και λειτουργία γραφείου Δημότη”

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο