Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

15 Αυγούστου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καινούργιου απορριμματοφόρου με σύστημα εσωτερικής πλύσης κάδων»

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο