Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Προκήρυξη προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου και την τοποθέτηση αυτόματων πωλητών

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο