Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηχητικών συστημάτων για τη Σ.Ε. β΄ βάθμιας εκπαίδευσης

Προσφορές γίνονται δεκτές έως την 1η Ιουνίου 2020 και ώρα 15:00μμ σύμφωνα με τη Μελέτη 14/2020   και   την  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ηχητικά συστήματα Σ.Ε. β

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Skip to content