Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού της Σ.Ε. πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Τρίτη 14 Απριλίου 2020 και ώρα 13:30.

Σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  και  την    Μελέτη – Τεχνική Περιγραφή

 

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο