Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Συντήρηση αστικού πρασίνου και χώρων πρασίνου” του Δήμου Πεντέλης

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της Μελέτη 22/2020 της Τεχνικής Υπηρεσίας, όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της,  να  καταθέσετε  ανοικτή οικονομική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου έως και την 15/5/2020, η οποία θα συνοδεύεται από αίτηση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς, όπως ορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο