Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση Προσφοράς για «Υπηρεσία τοποθέτησης ειδικών κάδων για συλλογή αποβλήτων από χαρτί, μεταφοράς, διαχείρισης & τελικής διάθεσης προς ανακύκλωση σε αδειοδοτημένο Κέντρο Διαλογής, αποβλήτων από χαρτί»

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο