Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

9 Δεκεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση σε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου»

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 19/5/2020 ώρα 8:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 12/6/2020 και ώρα 08:00 π.μ.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132050051 & FAX επικοινωνίας 213 2050039, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κ. Αναστασία Μυλωνά και κ. Χριστίδης Αναστάσιος.

Δείτε εδώ τα σχετικά αρχεία:

Προκήρυξη – Ρεύμα – Φυσικό Αέριο

Αναλυτική Προκήρυξη – Ρεύμα – Φυσικό Αέριο

Απόφαση ΟΕ 72/2020

Μελέτη – Ρεύμα – Φυσικό Αέριο

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς – Ρεύμα – Φυσικό Αέριο

Διακήρυξη Διαγωνισμού – Ρεύμα – Φυσικό Αέριο

Έντυπο ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ – Ρεύμα – Φυσικό Αέριο

 

 

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο