Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση σε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου»

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 19/5/2020 ώρα 8:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 12/6/2020 και ώρα 08:00 π.μ.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132050051 & FAX επικοινωνίας 213 2050039, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κ. Αναστασία Μυλωνά και κ. Χριστίδης Αναστάσιος.

Δείτε εδώ τα σχετικά αρχεία:

Προκήρυξη – Ρεύμα – Φυσικό Αέριο

Αναλυτική Προκήρυξη – Ρεύμα – Φυσικό Αέριο

Απόφαση ΟΕ 72/2020

Μελέτη – Ρεύμα – Φυσικό Αέριο

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς – Ρεύμα – Φυσικό Αέριο

Διακήρυξη Διαγωνισμού – Ρεύμα – Φυσικό Αέριο

Έντυπο ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ – Ρεύμα – Φυσικό Αέριο

 

 

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο