Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση Σύγκλησης της 10ης συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο