Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

26 Σεπτεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση 6ης/2020 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε στην 6η/2020 τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 13.04.2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 10:00 έως 13:00, κατά την οποία θα γίνει δια περιφοράς λήψη αποφάσεων ηλεκτρονικά επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Πρόσκληση 6_2020 Δημοτικού Συμβουλίου

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο