Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Συλλογή προσφορών για τις οικοδομικές εργασίες στο 2ο Γυμνάσιο Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και  την 16/06/2020 ημέρα Tρίτη και  ώρα  13:00 στο πρωτόκολλο του ΝΠΔΔ, και αποκλειστικά μέσω email: b-sch-penteli@penteli.gov.gr.

Πληροφορίες δίνονται από την έδρα του ΝΠΔΔ στο τηλέφωνο 210 6096930, Δευτέρα – Παρασκευή 08.00 -14.30 υπεύθυνος κ. Καψάλης Μιχάλης.

Σύμφωνα με την Μελέτη Υπηρεσίας και την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο