Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

4 Φεβρουαρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

13ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 13η/2021

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 
ΑΡ. ΑΠΦ

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
19/2021 Κοπή δένδρων στο πεζοδρόμιο της οδού Παγκάλου 6-8, στα Μελίσσια.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΛΟΣ Κ. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΛΟΣ Κ. ΖΩΗ ΑΓΝΗ

20/2021 Παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστο χώρο στη Δ.Κ. Μελισσίων.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

21/2021 Έγκριση μελέτης σημειακών παρεμβάσεων για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της Λεωφ. Πηγής στη Δ.Κ. Μελισσίων.

ΟΜΟΦΩΝΑ

22/2021 Ονομασία Κλειστού Γυμναστηρίου Μπάσκετ επί της οδού Γεννηματά, στα Μελίσσια.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο