Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

22 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

2ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2020

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
 

07/2020

 

Διάθεση του χώρου της πλατείας Αγ. Γεωργίου – Ελευθερίας στα Μελίσσια.– Ελευθερίας στα Μελίσσια,το Σάββατο 22/02/2020 στον σύλλογο Ηπειρωτών Μελισσίων «Η ΜΕΛΙΣΣΑ».

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

08/2020  

Κοπή δένδρων στο πεζοδρόμιο της οδού Αγ. Γεωργίου 1, στα Μελίσσια

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

09/2020  

Κοπή δένδρου στο πεζοδρόμιο της οδούΓ΄ Σεπτεμβρίου 23-25 στη συμβολή της με την οδό Ανδρούτσου, στα Μελίσσια

ΟΜΟΦΩΝΑ

Όχι κοπή δένδρουστο πεζοδρόμιο της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου 23-25 στη συμβολή της με την οδό Ανδρούτσου, στα Μελίσσια

10/2020 Κοπή δένδρουστο πεζοδρόμιο της οδού

Σωκράτους 19Α, στα Μελίσσια

ΟΜΟΦΩΝΑ

Όχι κοπή δένδρου, στο πεζοδρόμιο της οδού

Σωκράτους 19Α, στα Μελίσσια

11/2020 Κοπή δένδρου στο πεζοδρόμιο της

οδού Περικλέους στη συμβολή της με την οδό Ν. Πλαστήρα, στα Μελίσσια

ΟΜΟΦΩΝΑ

Όχι κοπή δένδρου, στο πεζοδρόμιο της οδού

Περικλέους στη συμβολή της με την οδό Ν. Πλαστήρα, στα Μελίσσια

12/2020 Κοπή δένδρων στο πεζοδρόμιο της οδού Τσαγκάρη 6,στα Μελίσσια

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο