Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

2ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 2η/2023

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

ΑΡ. ΑΠΦ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
4/2023 Νέος Κανονισμός Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων επ’ ευκαιρία Θρησκευτικών εορτών στα Διοικητικά όρια του Δήμου Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ
5/2023 Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο ΚΥΕ «ΑΦΟΙ ΒΛΑΣΤΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ΟΜΟΦΩΝΑ
6/2023 Παράταση ωραρίου Χρήσης Μουσικών Οργάνων σε Καταστήματα Μαζικής Εστίασης στον Δήμο Πεντέλης ΟΜΟΦΩΝΑ
7/2023 Παράταση ωραρίου Χρήσης Μουσικών Οργάνων για την «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας» με την επωνυμία «4», επί της οδού Αλεξάνδρου Ζαΐμη 4 στη Δ.Κ. Μελισσίων ΟΜΟΦΩΝΑ

Όλες τις ημέρες εκτός της Επιχείρησης έως 00:00 π.μ.

Εντός της Επιχείρησης  από Κυριακή μέχρι Πέμπτη έως τις 1:00π.μ. έως και Παρασκευή , Σάββατο εντός της Επιχείρησης έως τις 2:00π.μ.

Το παραπάνω ωράριο ισχύει μέχρι 30/6/2023

8/2023 Παράταση ωραρίου Χρήσης Μουσικών Οργάνων για την «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας» με την επωνυμία «Beerway», επί των οδών Σωκράτους και Κύπρου 2 στη Δ.Κ. Μελισσίων ΟΜΟΦΩΝΑ

Όλες τις ημέρες εκτός της Επιχείρησης έως 00:00 π.μ.

Εντός της Επιχείρησης  από Κυριακή μέχρι Πέμπτη έως τις 1:00π.μ. έως και Παρασκευή , Σάββατο εντός της Επιχείρησης έως τις 2:00π.μ.

Το παραπάνω ωράριο ισχύει μέχρι 30/6/2023

9/2023 Παράταση ωραρίου Χρήσης Μουσικών Οργάνων για την «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας» με την επωνυμία «Monkey», επί της οδού Παναγή Τσαλδάρη  32-34 στη Δ.Κ. Μελισσίων ΟΜΟΦΩΝΑ

Όλες τις ημέρες εκτός της Επιχείρησης έως 00:00 π.μ.

Εντός της Επιχείρησης  από Κυριακή μέχρι Πέμπτη έως τις 1:00π.μ. έως και Παρασκευή , Σάββατο εντός της Επιχείρησης έως τις 2:00π.μ.

Το παραπάνω ωράριο ισχύει μέχρι 30/6/2023

10/2023 Παράταση ωραρίου Χρήσης Μουσικών Οργάνων μέγιστης επιτρεπόμενης Α-ηχοστάθμης μέχρι 80db για την «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας» με την επωνυμία «Joplin», επί της οδού Σωκράτους αρά. 2 στη Δ.Κ. Μελισσίων ΟΜΟΦΩΝΑ

Όλες τις ημέρες εκτός της Επιχείρησης έως 00:00 π.μ.

Εντός της Επιχείρησης  από Κυριακή μέχρι Πέμπτη έως τις 1:00π.μ. έως και Παρασκευή , Σάββατο εντός της Επιχείρησης έως τις 2:00π.μ.

Το παραπάνω ωράριο ισχύει μέχρι 30/6/2023

11/2023 Παράταση ωραρίου Χρήσης Μουσικών Οργάνων για την «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας» (πλήρους και πρόχειρου γεύματος) (Μπαρ – Εστιατόριο) με την επωνυμία «Ταϊλάνδη», επί της οδού Σωκράτους 7 στη Δ.Κ. Μελισσίων ΟΜΟΦΩΝΑ

Όλες τις ημέρες εκτός της Επιχείρησης έως 00:00 π.μ.

Εντός της Επιχείρησης  από Κυριακή μέχρι Πέμπτη έως τις 1:00π.μ. έως και Παρασκευή , Σάββατο εντός της Επιχείρησης έως τις 2:00π.μ.

Το παραπάνω ωράριο ισχύει μέχρι 30/6/2023

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο