Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

26 Σεπτεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

2ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

 

         ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 2η /2020

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

                ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 02/2020Νέα θέση για τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς επί της οδού 25ης Μαρτίου στη Δ.Κ. Νέας Πεντέλης 

ΕΚΤΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

α. Να λειτουργήσει η λαϊκή αγορά στην 25ης Μαρτίου ,πιλοτικά για 3 μήνες

β.Να συσταθεί Διαπαραταξιακή Επιτροπή και να εξεταστεί εκ νέου το θέμα

ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με το αρθ.83, περ. ιβ. του Ν.3852/2010 )

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο