Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

9 Δεκεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ανοικτός διαγωνισμός για την «Παροχή υπηρεσιών φυσικής αγωγής, ναυαγοσωστικής και διοικητικής υποστήριξης του Διασχολικού Αθλητικού κέντρου (ΔΑΚ)»

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 15/5/2020 ώρα 8:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 10/6/2020 και ώρα 08:00 π.μ.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132050079& FAX επικοινωνίας 213 2050039, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κ. Αναστασία Μυλωνά και κ. Κουλάκου Παναγιώτα .

Δείτε εδώ τα σχετικά αρχεία:

Απόφαση Ο.Ε. 71/2020

Μελέτη – Υπηρεσίες για το ΔΑΚ

Περίληψη Διακήρυξης – Υπηρεσίες για το ΔΑΚ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού – Υπηρεσίες για το ΔΑΚ

Προκήρυξη – Υπηρεσίες για το ΔΑΚ

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς – Υπηρεσίες για το ΔΑΚ

Έντυπο ΕΕΕΣ / ΤΕΥΔ – Υπηρεσίες για το ΔΑΚ

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο