Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

22 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ανοικτός διαγωνισμός για την «Παροχή υπηρεσιών φυσικής αγωγής, ναυαγοσωστικής και διοικητικής υποστήριξης του Διασχολικού Αθλητικού κέντρου (ΔΑΚ)»

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 15/5/2020 ώρα 8:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 10/6/2020 και ώρα 08:00 π.μ.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132050079& FAX επικοινωνίας 213 2050039, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κ. Αναστασία Μυλωνά και κ. Κουλάκου Παναγιώτα .

Δείτε εδώ τα σχετικά αρχεία:

Απόφαση Ο.Ε. 71/2020

Μελέτη – Υπηρεσίες για το ΔΑΚ

Περίληψη Διακήρυξης – Υπηρεσίες για το ΔΑΚ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού – Υπηρεσίες για το ΔΑΚ

Προκήρυξη – Υπηρεσίες για το ΔΑΚ

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς – Υπηρεσίες για το ΔΑΚ

Έντυπο ΕΕΕΣ / ΤΕΥΔ – Υπηρεσίες για το ΔΑΚ

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο