Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης – Ανακοίνωση ΣΟΧΒ/2023/15863/4323 για την πρόσληψη προσωπικού συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε Υπηρεσίες Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων Δήμου Πεντέλης

«ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧΒ/2023/15863/4323 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ (32) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΗΤΟΙ :

18 ΑΤΟΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  (6,5 ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ)

5 ΑΤΟΜΑ 6ΩΡΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

5 ΑΤΟΜΑ 5ΩΡΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

4 ΑΤΟΜΑ 4ΩΡΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

 

Πίνακες Κατάταξης

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο