Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση σε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για τον καθαρισμό γραφείων – δημοτικών κτηρίων του Δήμου Πεντέλης

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 18/5/2020 ώρα 8:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 11/6/2020 και ώρα 08:00 π.μ.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132050078 & FAX επικοινωνίας 213 2050039, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κ. Αναστασία Μυλωνά και κ. Παπαδάκη Μανωλία.

Δείτε εδώ τα σχετικά αρχεία:

Απόφαση ΟΕ 70/2020

Μελέτη – Υπηρεσίες Καθαρισμού

Περίληψη Προκήρυξης – Υπηρεσίες Καθαρισμού

Προκήρυξη – Υπηρεσίες Καθαρισμού

Αναλυτική Διακήρυξη – Υπηρεσίες Καθαρισμού

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς – Υπηρεσίες Καθαρισμού

Έντυπο ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ – Υπηρεσίες Καθαρισμού

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο