Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

25 Φεβρουαρίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόσκληση σε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για τον καθαρισμό γραφείων – δημοτικών κτηρίων του Δήμου Πεντέλης

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 18/5/2020 ώρα 8:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 11/6/2020 και ώρα 08:00 π.μ.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132050078 & FAX επικοινωνίας 213 2050039, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κ. Αναστασία Μυλωνά και κ. Παπαδάκη Μανωλία.

Δείτε εδώ τα σχετικά αρχεία:

Απόφαση ΟΕ 70/2020

Μελέτη – Υπηρεσίες Καθαρισμού

Περίληψη Προκήρυξης – Υπηρεσίες Καθαρισμού

Προκήρυξη – Υπηρεσίες Καθαρισμού

Αναλυτική Διακήρυξη – Υπηρεσίες Καθαρισμού

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς – Υπηρεσίες Καθαρισμού

Έντυπο ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ – Υπηρεσίες Καθαρισμού

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο