Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

17ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2019

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                             Μελίσσια 28 Νοεμβρίου 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ  ΣΤΗΝ  17η/2019  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗN  ΔΕΥΤΕΡΑ  25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 & ΩΡΑ 08:30

Α/Α

Απόφ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΙΣΗ
183/2019 1ο ΘΕΜΑ: Χρονική παράταση Σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου για την προμήθεια οργάνων γυμναστικής Κλειστού Γυμναστηρίου Λυκείου Δ.Κ. Μελισσίων. ΟΜΟΦΩΝΑ
184/2019 2ο ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του κ. Σ.- Κ.Δ. με την ιδιότητά του ως Δήμαρχος, ενώπιον του Πταισματοδικείου Αμαρουσίου σύμφωνα με την Π 739 Κλήση για ενδεχόμενη παράβαση καθήκοντος (ά. 259 π.κ.). ΟΜΟΦΩΝΑ
185/2019 3ο ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του κ. Τ.Η. με την ιδιότητά του ως Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ενώπιον του Πταισματοδικείου Αμαρουσίου σύμφωνα με την Π 739 Κλήση για ενδεχόμενη παράβαση καθήκοντος (ά. 259 π.κ.). ΟΜΟΦΩΝΑ
186/2019 4ο ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου  για την εκπροσώπηση του κ. Χ.Α.  με την ιδιότητά του ως Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας και Πρασίνου ενώπιον του Πταισματοδικείου Αμαρουσίου σύμφωνα με την (Π 739 Κλήση) για ενδεχόμενη παράβαση καθήκοντος (ά. 259 π.κ.). ΟΜΟΦΩΝΑ
  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
  Ø   Επικύρωση πρακτικών 5ης/2019, 6ης/2019, 7ης/2019, 8ης/2019, 9ης/2019, 10ης/2019, 11ης/2019, 12ης/2019 και 13ης/2019  τακτικών  συνεδριάσεών Οικονομικής Επιτροπής. ΟΜΟΦΩΝΑ
187/2019 1.   Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Πεντέλης έτους 2020. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ως προς τις πέντε (5)  θέσεις της κατηγορίας ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Με ψήφους

6 υπέρ –  2 κατά (Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης – Μούστρης Παναγιώτης)

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς τις τριάντα επτά (37) θέσεις

των λοιπών κατηγοριών/κλάδων

188/2019 2.   Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού του Δήμου Πεντέλης έτους 2019 και κατακύρωση αποτελέσματος. ΟΜΟΦΩΝΑ
189/2019 3.   Έγκριση 3ου πρακτικού επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για την πράξη «Ανάπλαση και αξιοποίηση του παλαιού λατομείου Ράϊκου στο Πεντελικό όρος». ΟΜΟΦΩΝΑ
190/2019 4.   Eξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του Συλλόγου Κρητών Νέας Πεντέλης και φίλων της Πεντέλης «Η ΑΡΕΤΟΥΣΑ». ΟΜΟΦΩΝΑ
191/2019 5.   Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια γραμματοσήμων και ορισμός υπολόγου. ΟΜΟΦΩΝΑ
192/2019 6.   Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο. ΟΜΟΦΩΝΑ
193/2019 7.   Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο. ΟΜΟΦΩΝΑ
194/2019 8.   Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο και επαναβεβαίωση. ΟΜΟΦΩΝΑ
195/2019 9.   Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο. ΟΜΟΦΩΝΑ
196/2019 10. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο. ΟΜΟΦΩΝΑ
197/2019 11. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο. ΟΜΟΦΩΝΑ
198/2019 12. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο. ΟΜΟΦΩΝΑ
199/2019 13. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο. ΟΜΟΦΩΝΑ
200/2019 14. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο. ΟΜΟΦΩΝΑ
201/2019 15. Διαγραφή χρεώσεων Τέλους Ακίνητης Περιουσίας ετών 2016 και 2017, λόγω εξάντλησης συντελεστή δόμησης και ηλεκτροδότησης. ΟΜΟΦΩΝΑ
16. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Πεντέλης στο τέταρτο ετήσιο Συνέδριο του INTERNATIONAL PLACE BRANDING ASSOCIATION (IPBA). ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Content retrieved from: https://penteli.gov.gr/old/index.php/epitropes/oikonomiki-epitropi/pinakes-apofaseon/15559-17os-pinakas-apofaseon-o-e-2019.

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο