Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

14ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2019

                                                                                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

  ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                             Μελίσσια 27 Σεπτεμβρίου 2019

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ  ΣΤΗΝ  14η/2019  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗN  ΤΕΤΑΡΤΗ  25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 & ΩΡΑ 08:30

   Α/Α

  Απόφ.

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΙΣΗ
119/2019
  1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πεντέλης.
ΟΜΟΦΩΝΑ
120/2019 2. 5η  αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Πεντέλης  έτους 2019 – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.ΟΜΟΦΩΝΑ
121/2019 3. Απολογισμός και ισολογισμός χρήσης έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης».ΟΜΟΦΩΝΑ
122/2019 4. Απολογισμός και ισολογισμός χρήσης έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης».ΟΜΟΦΩΝΑ
123/2019 5. 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης Δήμου Πεντέλης».ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκριση μέρους της αναμόρφωσης

ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μη έγκριση  μέρους της αναμόρφωσης

124/2019 6. 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης».ΟΜΟΦΩΝΑ
125/2019 7. Έγκριση πρακτικών (1ου και 2ου) επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή δημόσιου  διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών (28ης Οκτωβρίου – Πλατείας Κύπρου – Αριστείδου) του  Δήμου Πεντέλης.ΟΜΟΦΩΝΑ
126/2019 8. Έγκριση πρακτικών (1ου και 2ου) επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή δημόσιου  διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών (Στεφανίας – Θησέως – Πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως) του  Δήμου Πεντέλης.ΟΜΟΦΩΝΑ
127/2019 9. Έγκριση πρακτικού (2ου) επιτροπής συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού και ανταλλακτικών κηπουρικής – συντήρηση επισκευή (service) μηχανημάτων κηπουρικής του Δήμου Πεντέλης έτους 2019 και κατακύρωση αποτελέσματος.ΟΜΟΦΩΝΑ
128/2019 10. Έγκριση πρακτικού (1ου) επιτροπής συνοπτικού μειοδοτικού  διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού του  Δήμου, προϋπολογισμού έτους 2019.ΟΜΟΦΩΝΑ
129/2019 11. Έγκριση πρακτικού (3ου) επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού  διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α. του Δήμου έτους 2019-2020 και κατακύρωση αποτελέσματος.ΟΜΟΦΩΝΑ
130/2019 12. Έγκριση πρακτικού (1ου) επιτροπής συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και σάκων απορριμμάτων του Δήμου έτους 2019.ΟΜΟΦΩΝΑ
131/2019 13. Ανανέωση παγίας προκαταβολής Δήμου Πεντέλης έτους 2019.ΟΜΟΦΩΝΑ
132/2019 14. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια γραμματοσήμων και απαλλαγή υπολόγου.ΟΜΟΦΩΝΑ
133/2019 15. Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.ΟΜΟΦΩΝΑ
134/2019 16. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο.ΟΜΟΦΩΝΑ
135/2019 17. Διαγραφή χρεώσεων από τους χρηματικούς καταλόγους 70, 71 και 72/23-1-2019.ΟΜΟΦΩΝΑ
136/2019 18. Διαγραφή χρεώσεων από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας του έτους 2017.ΟΜΟΦΩΝΑ
137/2019 19. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο.ΟΜΟΦΩΝΑ
138/2019 20. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο.ΟΜΟΦΩΝΑ
139/2019 21. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο.ΟΜΟΦΩΝΑ
140/2019 22. Διαγραφή χρεώσεων από τους χρηματικούς καταλόγους 70, 71 και 72/23-1-2019.ΟΜΟΦΩΝΑ
141/2019 23. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο.ΟΜΟΦΩΝΑ
142/2019 24. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο.ΟΜΟΦΩΝΑ
143/2019 25. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο.ΟΜΟΦΩΝΑ
144/2019 26. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο.ΟΜΟΦΩΝΑ
145/2019 27. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο.ΟΜΟΦΩΝΑ
146/2019 28. Διαγραφή ποσού 150,00€ από δικαστικά έξοδα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).ΟΜΟΦΩΝΑ
147/2019 29. Διαγραφή χρεώσεων Τέλους Ακίνητης Περιουσίας 2012-2014 και επαναβεβαίωση αυτών, μετά από γνωστοποίηση διακοπής ηλεκτροδότησης.ΟΜΟΦΩΝΑ
148/2019 30. Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.ΟΜΟΦΩΝΑ
149/2019 31. Διαγραφή οφειλών Τ.Α.Π. από χρηματικό κατάλογο λόγω κάλυψης συντελεστή δόμησης.ΟΜΟΦΩΝΑ
150/2019 32. Διαγραφή χρεώσεων από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας για το χρονικό διάστημα από 26/10/2017 έως 31/12/2017 λόγω ηλεκτροδότησης.ΟΜΟΦΩΝΑ
151/2019 33. Διαγραφή χρεώσεων από πρόστιμα αναδρομικών τελών, λόγω τακτοποίησης επιφάνειας ακινήτου με τις διατάξεις του Ν. 4178/2013, καθώς και διαγραφή βεβαιωμένων τελών λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης.ΟΜΟΦΩΝΑ
152/2019 34. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο.ΟΜΟΦΩΝΑ
153/2019 35. Διαγραφή χρεώσεων Τέλους Ακίνητης Περιουσίας ετών 2012 έως 2017, λόγω μεταβίβασης ακινήτων και εξόφλησης του τέλους από  νέο ιδιοκτήτη.ΟΜΟΦΩΝΑ
154/2019 36. Διαγραφή χρεώσεων Τέλους Ακίνητης Περιουσίας ετών 2014 έως 2017, λόγω μεταβίβασης και επαναβεβαίωση του τέλους στο νέο ιδιοκτήτη.ΟΜΟΦΩΝΑ
155/2019 37. Διαγραφή χρεώσεων Τέλους Ακίνητης Περιουσίας ετών 2011 έως 2017, λόγω μεταβίβασης και επαναβεβαίωση του τέλους στο νέο ιδιοκτήτη.ΟΜΟΦΩΝΑ
156/2019 38. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για ετήσιο έλεγχο ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Πεντέλης και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου.ΟΜΟΦΩΝΑ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Content retrieved from: https://penteli.gov.gr/old/index.php/epitropes/oikonomiki-epitropi/pinakes-apofaseon/15253-14os-pinakas-apofaseon-o-e.

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο