Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

3 Οκτωβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

14ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2019

                                                                                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

  ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                             Μελίσσια 27 Σεπτεμβρίου 2019

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ  ΣΤΗΝ  14η/2019  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗN  ΤΕΤΑΡΤΗ  25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 & ΩΡΑ 08:30

   Α/Α

  Απόφ.

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΙΣΗ
119/2019
  1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πεντέλης.
ΟΜΟΦΩΝΑ
120/2019 2. 5η  αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Πεντέλης  έτους 2019 – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.ΟΜΟΦΩΝΑ
121/2019 3. Απολογισμός και ισολογισμός χρήσης έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης».ΟΜΟΦΩΝΑ
122/2019 4. Απολογισμός και ισολογισμός χρήσης έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης».ΟΜΟΦΩΝΑ
123/2019 5. 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης Δήμου Πεντέλης».ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκριση μέρους της αναμόρφωσης

ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μη έγκριση  μέρους της αναμόρφωσης

124/2019 6. 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης».ΟΜΟΦΩΝΑ
125/2019 7. Έγκριση πρακτικών (1ου και 2ου) επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή δημόσιου  διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών (28ης Οκτωβρίου – Πλατείας Κύπρου – Αριστείδου) του  Δήμου Πεντέλης.ΟΜΟΦΩΝΑ
126/2019 8. Έγκριση πρακτικών (1ου και 2ου) επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή δημόσιου  διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών (Στεφανίας – Θησέως – Πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως) του  Δήμου Πεντέλης.ΟΜΟΦΩΝΑ
127/2019 9. Έγκριση πρακτικού (2ου) επιτροπής συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού και ανταλλακτικών κηπουρικής – συντήρηση επισκευή (service) μηχανημάτων κηπουρικής του Δήμου Πεντέλης έτους 2019 και κατακύρωση αποτελέσματος.ΟΜΟΦΩΝΑ
128/2019 10. Έγκριση πρακτικού (1ου) επιτροπής συνοπτικού μειοδοτικού  διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού του  Δήμου, προϋπολογισμού έτους 2019.ΟΜΟΦΩΝΑ
129/2019 11. Έγκριση πρακτικού (3ου) επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού  διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α. του Δήμου έτους 2019-2020 και κατακύρωση αποτελέσματος.ΟΜΟΦΩΝΑ
130/2019 12. Έγκριση πρακτικού (1ου) επιτροπής συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και σάκων απορριμμάτων του Δήμου έτους 2019.ΟΜΟΦΩΝΑ
131/2019 13. Ανανέωση παγίας προκαταβολής Δήμου Πεντέλης έτους 2019.ΟΜΟΦΩΝΑ
132/2019 14. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια γραμματοσήμων και απαλλαγή υπολόγου.ΟΜΟΦΩΝΑ
133/2019 15. Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.ΟΜΟΦΩΝΑ
134/2019 16. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο.ΟΜΟΦΩΝΑ
135/2019 17. Διαγραφή χρεώσεων από τους χρηματικούς καταλόγους 70, 71 και 72/23-1-2019.ΟΜΟΦΩΝΑ
136/2019 18. Διαγραφή χρεώσεων από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας του έτους 2017.ΟΜΟΦΩΝΑ
137/2019 19. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο.ΟΜΟΦΩΝΑ
138/2019 20. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο.ΟΜΟΦΩΝΑ
139/2019 21. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο.ΟΜΟΦΩΝΑ
140/2019 22. Διαγραφή χρεώσεων από τους χρηματικούς καταλόγους 70, 71 και 72/23-1-2019.ΟΜΟΦΩΝΑ
141/2019 23. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο.ΟΜΟΦΩΝΑ
142/2019 24. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο.ΟΜΟΦΩΝΑ
143/2019 25. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο.ΟΜΟΦΩΝΑ
144/2019 26. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο.ΟΜΟΦΩΝΑ
145/2019 27. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο.ΟΜΟΦΩΝΑ
146/2019 28. Διαγραφή ποσού 150,00€ από δικαστικά έξοδα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).ΟΜΟΦΩΝΑ
147/2019 29. Διαγραφή χρεώσεων Τέλους Ακίνητης Περιουσίας 2012-2014 και επαναβεβαίωση αυτών, μετά από γνωστοποίηση διακοπής ηλεκτροδότησης.ΟΜΟΦΩΝΑ
148/2019 30. Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.ΟΜΟΦΩΝΑ
149/2019 31. Διαγραφή οφειλών Τ.Α.Π. από χρηματικό κατάλογο λόγω κάλυψης συντελεστή δόμησης.ΟΜΟΦΩΝΑ
150/2019 32. Διαγραφή χρεώσεων από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας για το χρονικό διάστημα από 26/10/2017 έως 31/12/2017 λόγω ηλεκτροδότησης.ΟΜΟΦΩΝΑ
151/2019 33. Διαγραφή χρεώσεων από πρόστιμα αναδρομικών τελών, λόγω τακτοποίησης επιφάνειας ακινήτου με τις διατάξεις του Ν. 4178/2013, καθώς και διαγραφή βεβαιωμένων τελών λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης.ΟΜΟΦΩΝΑ
152/2019 34. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο.ΟΜΟΦΩΝΑ
153/2019 35. Διαγραφή χρεώσεων Τέλους Ακίνητης Περιουσίας ετών 2012 έως 2017, λόγω μεταβίβασης ακινήτων και εξόφλησης του τέλους από  νέο ιδιοκτήτη.ΟΜΟΦΩΝΑ
154/2019 36. Διαγραφή χρεώσεων Τέλους Ακίνητης Περιουσίας ετών 2014 έως 2017, λόγω μεταβίβασης και επαναβεβαίωση του τέλους στο νέο ιδιοκτήτη.ΟΜΟΦΩΝΑ
155/2019 37. Διαγραφή χρεώσεων Τέλους Ακίνητης Περιουσίας ετών 2011 έως 2017, λόγω μεταβίβασης και επαναβεβαίωση του τέλους στο νέο ιδιοκτήτη.ΟΜΟΦΩΝΑ
156/2019 38. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για ετήσιο έλεγχο ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Πεντέλης και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου.ΟΜΟΦΩΝΑ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Content retrieved from: https://penteli.gov.gr/old/index.php/epitropes/oikonomiki-epitropi/pinakes-apofaseon/15253-14os-pinakas-apofaseon-o-e.

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο